930-Forskrift-Avfallforskriften

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Dato FOR-2004-06-01-930 Departement Klima- og miljødepartementet Publisert I 2004 hefte 8 Ikrafttredelse 01.07.2004, 02.02.2009 Sist endret FOR-2016-05-31-600 Endrer FOR-1990-07-17-616, FOR-1993-12-10-1182, FOR-1994-03-25-246, FOR- 1994-12-30-1231, FOR-1995-05-24-508, FOR-1995-05-20-498, FOR-1996-12- 10-1310, FOR-1997-06-20-627, FOR-1998-03-16-197, FOR-2000-01-03-1, FOR-2000-12-13-1236, FOR-2002-03-21-375, FOR-2002-06-26-750, FOR- 2002-12-20-1816, FOR-2002-12-20-1817

Gjelder for Hjemmel

Norge

LOV-1976-06-11-79-§4, FOR-1977-08-05-2, LOV-1981-03-13-6-§9, LOV- 1981-03-13-6-§11, LOV-1981-03-13-6-§12, LOV-1981-03-13-6-§16, LOV- 1981-03-13-6-§20, LOV-1981-03-13-6-§29, LOV-1981-03-13-6-§31, LOV- 1981-03-13-6-§32, LOV-1981-03-13-6-§33, LOV-1981-03-13-6-§34, LOV- 1981-03-13-6-§40, LOV-1981-03-13-6-§41, LOV-1981-03-13-6-§49, LOV- 1981-03-13-6-§51, LOV-1981-03-13-6-§52a, LOV-1981-03-13-6-§63, LOV- 1981-03-13-6-§81, LOV-1981-03-13-6-§82, LOV-1981-03-13-6-§86, FOR- 1983-07-08-1245, FOR-1993-06-11-785, FOR-1990-09-07-730

Kunngjort Rettet Korttittel

24.06.2004 04.01.2016 (§ 11-2) Avfallsforskriften

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Kasserte elektriske og elektroniske produkter (§§ 1-1 - 1-27) Kapittel 2. (Opphevet)

Kapittel 3. Kasserte batterier (§§ 3-1 - 3-19) Kapittel 4. Kasserte kjøretøy (§§ 4-1 - 4-19)

Kapittel 5. Innsamling og gjenvinning av kasserte dekk (§§ 5-1 - 5-7) Kapittel 6. Retursystemer for emballasje til drikkevarer (§§ 6-1 - 6-9) Kapittel 7. (Opphevet) (§§ 7-1 - 7-7) Kapittel 8. Refusjon av avgift på hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK) (§§ 8-1 - 8-7)

Kapittel 9. Deponering av avfall (§§ 9-1 - 9-16) Kapittel 10. Forbrenning av avfall (§§ 10-1 - 10-35) Kapittel 10a - 10c. (Opphevet) Kapittel 11. Farlig avfall (§§ 11-1 - 11-18)

Kapittel 12. Gebyr for deklarering av farlig avfall (§§ 12-1 - 12-4) Kapittel 13. Grensekryssende forsendelser av avfall (§§ 13-1 - 13-3) Kapittel 13A. Avfallstransportører, -forhandlere og -meglere (§§ 13a-1 - 13a-3)

Made with