Onsdag 9. august 2017

Gratis taksjekk Oppland Tak og Fasade Tlf.: 917 41 474

KVALITETSVARMEPUMPER

TIL GODE PRISER!

Volvo produseres i Hunndalen. Iallfall en liten bit av de nye bilene som ruller ut på vegene. Ved å flytte produksjonen av hjuloppheng hjem til Norge bruker Neuman Aluminium Raufoss en fjerdedel av både tid, personer og investeringer i forhold til til- svarende produksjon i Kina. 20 operatører kjører nå tre skift for å ta unna ordrene på hjuloppheng til Volvo og Jaguar Landrover, deriblant Sondre Framnes (bildet). Lokalene i Sivesindvegen har allerede blitt for trange for bildelfabrikken som nå utvides med et ferdigvarelager. Side 8 Onsdag 9. august 2017 Nr. 27 • 16. årgang Kjører tre skift for å lage bildeler Foto: Torbjørn Aurvåg Foto: Torbjørn Aurvåg Foto: Ragnhild Fladsrud I helga dobles inn- satsen både for Andefest i barnas helg Etter et drøyt tiår med store investeringer i helårs- camping i Bråstadvika, har Haldor Braastad (bildet) endelig nådd en stor mile- pæl. – Med 16 nye plasser i år er alt nå bygd ut. Nesten alt er utleid og dette vil bli det første året med et godt overskudd i campingdrifta, sier Braastad. Ekte milepæl i Bråstadvika Alle lamper ÷20% En av verdens beste lakk- beskyttelser!

Stjal WC-en på Bybrua

Rørlegger Rune Brekken (bildet) konstaterer at det veggmonterte toalettet han hadde fått på plass er blitt stjålet. – Det er første gang jeg hører om at noen stjeler et toalett, sier rørleggeren. I løpet av helga har nemlig nødne tyver brutt seg inn i en enebolig under oppføring i Odnesvegen. Side 5 Her er den nye politikontakten

Bjørn Slåtsveen er ny politikon- takt i Gjøvik. Først på planen står trafikkontroller rundt skolestart. – En politikontakt er noe jeg har ønsket meg i flere år. Det blir litt som den gamle lensmannen, sier Bjørn Slåtsveen (bildet). Politikontakten skal være politi- ets faste kontaktpunkt med kom- munen, næringsliv og frivillige organisasjoner. Side 7 Utfordrende avfallshenting

Foto: Torbjørn Aurvåg

Foto: Ragnhild Fladsrud

Side 11

Samkjøring og nye ruter for avfallshåndteringa i fem kommu- ner er vanskelig å få til uten at det merkes. Daglig leder Stein Giæver (bildet) i Horisont Miljøpark IKS, ber om publi- kums tålmodighet i overgangsfa- sen. – Noen vil få hentet avfallet raskere enn vanlig, mens andre dessverre må vente inntil seks uker, sier Giæver. Side 4

andeløpet og bar- nas dag. I tillegg til det tradisjonelle andeløpet venter et eget andeløp for barn. I tillegg arrangeres «Barnas dager»

Døgnåpen selvvaskehall Alle typer lakkskader

109,-

179,-

3-i-1

Foto: Ragnhild Fladsrud

over to dager for første gang. På bildet: Jørgen Alund, Malin Tveit, Aurora Skarkerud og Marion Bredesen (skjult). Bak

sitter Odd Tveit og Ståle Skarkerud i Lions Club.

Mattisrudsvingen 9, 2827 Hunndalen Tlf: 970 74 233 www.poleringskongen.no

Siste side

Lena - Tlf. 61 16 17 77

Made with