Onsdag 9. august 2017

2

Onsdag 9. august 2017 •

Veldig godt år for festpyntet jubilant

til 2002 forteller at 2006 var det beste året med 23.600 reisende. – Dette er tallet vi må se om vi kan klare å slå, sier Stø. Salutt og storflagging 2. august 1856 var første gang Skibladner gikk offisiell rutetur på Mjøsa. Det er i år 161 år siden, og for en såpass tilårs- kommen dame markeres også denne jubileumsdagen. – Vi ønsker at folk skal komme å hilse henne, og opp- fordrer til dette hvert år, sier Eva Stø ved Skibladner-kontoret Festpyntet med storflagging la jubilanten fra brygga med to kraftige salutter, etter besøk av både ordfører Bjørn Iddberg og reiselivssjef Arne-Jørgen Skurdal på Skibladner-brygga i Gjøvik. På jubileumsdagens sørgående rute ventet tilsva- rende salutter ved ankomst Hamar, Eidsvoll og Kapp. Søndag inviterer Biri Bondelag til åpen gård på Sigstad gård i Biri. Dette blir en dag med mange aktiviteter for å rette opp- merksomheten landbruk og hvor maten kommer fra. Rundt omkring på gården blir det lagt Astrid Johanne Ringvold, født 1929, døde 1. juli. Elene Røisli, født 1925, døde 10. juli. Klara Sæther, født 1942, døde 8. juli. Anne Karin Sølvsberg, født 1955, døde 9. juli. Oddny Helene Ulsrud, født 1930, døde 5. juli. Viktor Johansen, født 1959, døde 11. juli. Kjell Kløvstad, født 1946, døde 14. juli.

– Skibladner ligger lengst i havn på Hamar og her ble vi møtt med både dans og brass- musikk på brygga, mens på Eidsvoll var ordføreren på plass med en blomsterhilsen, sier Stø. Også på Kapp skal Skibladner ha blitt tatt godt i mot. Naturkreftene salutterte En drøy halvtime etter skjema, etter at også naturkreftene feiret den gamle dama på sitt vis, med gnistrende lyn og tordensalutter, kom Mjøsas hvite svane vel hjem fra Kapp og til havn på Gjøvik uten noe større bravur. Også dagen derpå ble en fortsatt storflaggkledd dame observert ved Mjøsbrua på tur sørover fra Lillehammer. – Det hender at storflagginga brukes på den første nordgående turen etter feiringa også, opply- ser Stø.

Onsdag markerte Skibladner 161 årsdagen siden første offisielle rutetur, 2. august 1856. Årets sesong ligger an til å bli en av de beste de siste 15 årene, så den gamle damen hadde god grunn til å feire seg selv.

Onsdag feiret Skibladner 161-årsdagen for sin første offisielle rutetur på Mjøsa, 2. august 1856. Og damen har god grunn til å feire. Hun lig- ger godt an til et av sine beste år i løpet av de siste 15 årene. Ragnhild Fladsrud * ragnhild@gjoviks-blad.no Eva Stø ved Skibladnerkontoret

kan fortelle om en god sommer for Skibladner, som ligger foran fjoråret i antall reisende, som endte på 20.048. – Det er fortsatt noen uker igjen som vil avgjøre hvor vi havner, men vi ligger nå an til et sted mellom 22.000 til 23.000 reisende, så dette kan bli et av de beste av de siste 15 årene, sier Stø. Hun legger til at det fortsatt Kari Kind, født 1933, døde 22. juni. Gerd Løberg Kristiansen, født 1929, døde 16. juni. Arvid Opsahl, født 1929, døde 24. juni. Knut Haugom, født 1946, døde 3. juli. Gottfred Hillestad, født 1947, døde 30. juni. Olav Hovda, født 1930, døde 3. juli. Marie Hovden, født 1924, døde 25. juni.

er noen ledige plasser å oppdri- ve på noen av de oppsatte crui- sene framover. Rutetrafikken går fram til 20. august, mens chartersesongen varer fram til mot midten av september. – Også på charter kan det fortsatt være muligheter, da vi har turer hvor vi går tomme på retur, sier Stø. Skibladner-kontorets statistik- ker over antall reisende tilbake William Margido Knutsen, født 1924, døde 27. juni. Julie Marie Stensvold, født 1924, døde 30. juni. May Helen Øverli, født 1952, døde 3. juli. Halvard Framnes, født 1945, døde 6. juli. Siri Kleppe, født 1946, døde 6. juli. Leif Steinar Larsen, født 1949, døde 7. juli. Rosalie Protacio, født 1965, døde 29. juni.

Åpen gård på Sigstad

opp til natursti, tråkketraktorløy- pe, høyhopping, fuglekassesnek- kering og barneridning. Og det blir mulighet for å se på både traktor og husdyr. Det blir salg av lokale produkter og grønnsa- ker.

Dødsfall

Meldte dødsfall ved Gjøvik tingrett: Ingrid Ekerhaugen, født 1922, døde 17. juni. Odd Granberg, født 1941, døde 17. juni. Per Arthur Grønnerud, født 1938, døde 16. juni. Magnar Hasli, født 1936, døde 16. juni. Eric Juvastøl Hope, født 1962, døde 14. juni. Harald Jacobsen, født 1954, døde 20. juni.

Margit Haugen, født 1930, døde 17. juli. Gudrun Ween, født 1927, døde 20. juli. Arild Baggethun, født 1941, døde 26. juli. Kjell Magne Mathiassen, født 1923, døde 27. juli. Håkon Magnar Nydahl, født 1947, døde 26. juli. Ole Skarsethstuen, født 1932, døde 31. juli. Saveta Todorovic, født 1931, døde 27. juli.

Politikontakten – den nye lensmannen?

«Gjennom politikontaktordningen vil samarbeidet med kommunene og andre lokale aktører bli videre- utviklet for å forebygge kriminalitet og skape trygge lokalsamfunn». Det er også et sitat fra samme pres- semelding. Fine ord, men vi ønsker å se konkrete resultater gan- ske snart. For dette er vel egentlig ikke stort annet enn det de gamle lensmennene drev med. Så er det da også mange tidligere lensmenn på lista over nye politikontakter i Innlandet.

nene om et tjenestetilbud som er mer skreddersydd for de behov den enkelte kommuner har». Det heter også at politimesteren er opptatt av å skreddersy politikontaktrollen for den enkelte kommune, og at omfanget av rollen og måten jobben utføres derfor kan variere fra kommune til kommune. Vi håper virkelig at den nye ordningen gjør at alt blir bedre, spesielt når det gjelder politiets forebyggende arbeid. Med veldig stramme budsjetter er det ingen tvil om at det er en side av politiets oppgaver som har måttet lide.

Gjøvik har fått sin egen politikontakt, som en del av politireformen. Så kan man alltids spørre om behovet er så stort, all den tid vi har en egen politistasjon her. Kanskje er det ikke riktig så enkelt. Politikontakten skal være et fast kontaktpunkt mellom politiet, kom- munen, næringsliv, frivillige organisasjoner og andre lokale aktører, ifølge politiets egen definisjon. I juni sendte politimesteren i Innlandet ut en pressemel- ding om ordningen. Der sier han at politiet selv «har store forventninger til politikontaktordningen som et framtidsrettet samarbeid mellom politiet og kommu-

www.gjoviks-blad.no

Ansvarlig redaktør Jon Olav Andersen • 9. august 2017

Gjøviks Blad retter seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også anledning til å reise klage for Pressens Faglige Utvalg, Boks 46, Sentrum, 0101 Oslo, Tlf. 22 40 50 40. pfu@presse.no

Made with