TivoliOgGeorgCarstensen

b f %

Denne bog er i anledning af 150-års dagen for Georg Carstensens fødsel udsendt af Tivoli i 7000 eksempla­ rer, hvoraf 4000 på dansk og 3000 på engelsk. Den i 1926 udsendte bog af T i­ volis hovedbogholder G. K. Harvild: „Tivoli i Fortid og Nutid“, har for visse af­ snits vedkommende dannet grundlag for nærværende publikation. „Tivoli og Georg Carsten- sen“ er tilrettelagt af Spjæt Christensen og er trykt hos A /S L. Ihrichs Bogtrykkeri. Klicheerne er fremstillet af Bernh. Middelboes Repro­ duktions-Anstalt.

!

|

Made with