קוראים ב-א 1 חמד דיגיטלי 14.9

חגית פורת

ויטל גייגר (פרלמן)

-א' ְ ים בּ ִ א ְ קוֹר

1

קָמָץ פַּתָח שְׁוָא

הַתְחָלוֹת

Made with FlippingBook - Online magazine maker