Onsdag 08. mars 2017

• DRENERING • VANN/AVLØP

Utleie av forskalings- kassetter og stillas

RØISVOLD TRECON AS

– etablert 1928

Onsdag 8. mars 2017 Nr. 10 • 90. årgang

Ny mathverdag takket være gave Foto: Jon Olav Andersen

Viser fram den nye hytta Jan-Erik Nordrum (bil- det) ser ikke bort fra at noen får ene av den nye Rausteinshytta på Totenåsen. Den blir ganske annerledes og langt mer prak- tisk enn den som brant. 1. janu- ar neste år skal hytta stå klar. Side 4 Gravde i elva uten lov hakeslepp når de ser tegning-

Nå er det slutt på udelikat mat hakket opp med stav- mikser for kokk Darrin Wilson (bildet). Heretter skal beboerne på Gimle sykehjem få findelt kost laget med spesialutstyr. En såkalt termomikser har kom- met inn på kjøkkenet som en gave fra Gimles venner. Også på Raufosstun har de fått slikt utstyr. Mange er avhengig av mat som moses, for eksempel pasienter med tygge- og svelgevansker. Den moste maten har blant annet gitt flere pasienter ved Gimle vektøkning. Nå vil Vestre Toten Storkjøkken også levere slik middagsmat til hjemmeboende. Side 10

Foto: Mina B. Sveen Foto: Mina B. Sveen

Fylkesmannen i Oppland er bekymret for gyteplasser etter at det er blitt gravd ut masser fra elveløpet i Fjellhaug-elva i Totenvika. – Gyteplasser kan ha blitt borte, sier Gaute Thomass- en (bildet) hos Fylkesmannen. Det var ikke søkt om tillatelse. Side 8

Historisk fornyelse

Foto: Thea Romsås

!"#

Trenger du elektriker?

VI HAR FLYTTET! kk i t u l b l æ y k N )h tr ü d W ev

Catering Selskap Minnesamvær

Skibladner er avhengig av å komme opp på slipp dersom noe skulle skje i løpet av sesongen, men slippen på Minnesund er 70 år gammel og utdatert. Nå får Mjøssamling- ene ny, hydraulisk opphalings- vogn til nærmere to millioner kroner, og Ronny Akerholt på Gjersing’s Menkaniske Verk- sted (bildet) er allerede godt i gang med hydraulikken. Side 9

3 (

n 1

e i p K v e å i g

k ivø

j

n iR

y i G

b ekr

Ta kontakt for meny og priser

Gjøviks eldste elektroinstallatør

catering

www.sentrum-installasjon.no Tlf. 61 13 86 80

on.sa-smg@tso 0 • p 0 0 3 5 1 1 f 6 lT

61131500

post@musikkfolkehogskolen.no

3-års jubileum for Skostua i Gågata! Dagen feires lørdag 11. mars med et utvalg av varer satt ned

med 30%, posesalg på rester av vintersalget - 4 par i posen til 1000,-! Enkel servering.

Velkommen til feiring!

«en del av noe stort »

Storgata 6, 2815 Gjøvik Tlf. 61 17 63 15

Butikken bugner nå av vårens nyheter!

Nå størst på damesko!

Made with