Briigt

Oefenopdracht B1-K1-WP1 Bereidt werkzaamheden

voor en stemt af

Fase 1

Start: Beeld en geluid, wat past bij alle profielen, dus evt. 3 filmpjes, oneliner of wist je

dat…, cartoon Denk aan de verschillende profielen

Opdracht: Je gaat het maken van een werkplanning voor een werkopdracht oefenen.

A Oefen het maken van een werkplanning voor een werkopdracht die je van je

leidinggevende of begeleider hebt gekregen.

B Woon een overleg bij waarin werkzaamheden worden besproken en afgestemd.

Om deze opdrachten goed uit te voeren heb je de volgende kennis en vaardigheden

nodig:

 kennis over het opstellen van een werkplanning  kennis van de 5 W’s  kennis van materialen en middelen  Kan luisteren, vragen stellen en doorvragen om informatie te achterhalen

Oriënteren

Zorg dat je goed weet wat er van je verwacht wordt. Beantwoord de volgende vragen:

Wat moet je doen?

……………………………………………………………………………………………………………………

Begrijp je alle woorden die in de opdracht en beoordelingslijst staan?

………………………………………………………………………………………………………………………

Vraag aan je begeleider hoe het opstellen van een werkplanning in de organisatie

gedaan wordt. Schrijf dit op.

……………………………………………………………………………………………………………………..

Wat zijn de 5 W’s?

……………………………………………………………………………………………………………………..

Bespreek met je begeleider welke middelen en materialen je nodig hebt voor het

uitvoeren van de werkopdracht. Schrijf deze op.

……………………………………………………………………………………………………………………

Bespreek met je begeleider welke overlegvormen er zijn, waarin werkzaamheden

worden besproken en afgestemd. Schrijf ze op.

Made with