Inkijkmateriaal MBO verpleegkunde

Examen B1-K2-W2: Werkt samen met andere beroepsgroepen in de zorg

Dit examen betreft onderstaand werkprocessen uit het basisdeel van kerntaak 2:

Werken aan kwaliteit en deskundigheid

Opdrachten

1. Werk samen met andere disciplines in de zorg. Deze disciplines kunnen van zowel binnen

als buiten de organisatie komen.

 Schakel zorgverleners van andere disciplines in, indien noodzakelijk of volgens afspraken in het zorgplan  Neem deel aan een multidisciplinair overleg  Zorg dat andere disciplines de juiste informatie hebben  Stem de zorg met hen af  Verwerk adviezen van andere disciplines in het verpleegplan  Controleer of de zorgvrager het advies van de andere zorgverleners begrijpt.

2. Naast het samenwerken met andere disciplines werk je ook samen met vrijwilligers en

naastbetrokkenen.

Stem je werkzaamheden met hen af

 Zorg dat vrijwilligers en mantelzorgers voldoende informatie hebben om hun taken goed te kunnen uitvoeren. Let daarbij op de privacy van de zorgvrager

Je voert werkzaamheden zelfstandig uit in samenwerking met andere zorgprofessionals. Je

werkt in gemiddeld tot hoog-complexe situaties. Je kunt problemen analyseren en op een

creatieve en verantwoorde wijze oplossen.

Resultaat

Er is een professionele samenwerking en de integrale benadering van de zorgvraag is

gegarandeerd op basis van interdisciplinair en verbindend samenwerken met formeel en

informeel betrokkenen.

Bewijsstukken

Lever de volgende bewijsstukken aan:

- Gedragsobservatie samenwerking met andere disciplines

- Gedragsobservatie samenwerking met vrijwilligers en mantelzorgers

Made with