פרסומידע - גיליון 848

הנחה עלֹ צלֹחות מרובעות-פרפקֱט עלֹ צלֹחות קֱשיחות שבמבצע 2+1 לֹחג! מבצעים מטורפים 30%

חפשו אותנו בפסבוקֱ

shulhan orech

9:00-13:30 ו’ וערבי חג 9:30-20:00 ’ פתוח: א’-ה |

02-9709018 |

צומת הגוש מתחם רמי לֹוי

| 26.5.2017 | א’ סיון תשע"ז | 2

ידִע

פרסו

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online