פרסומידע - גיליון 848

צומת הגוש )במשתלֹה(

מ ר שלֹ ” 200 אופניים איכותיים

סדִנת תיקֱונים מקֱצועית

GIANT מגוון אופני במבצעים מיוחדִים

עלֹ כלֹ הדִגמים הנחה 20%

RUDY PROJECT

משקֱפי

מחלֹקֱת ביגודִ מקֱיפה

FUNKIER

SPECIALIZED

נעלֹי רכיבה

8:30-13:30 ' , יום ו 10:00-19:00 ' צומת גוש עציון // שעות פתיחה: ימים א'-ה // שירות, הכוונה וייעוץ מקֱצועי אלֹעזר: טלֹ: 050-3389485 1599-595949

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online