Onsdag 16. august 2017

2

Onsdag 16. august 2017 •

Folkehøgskolen er straks startklar

Uavhengig lokalavis for Toten-bygdene Ansvarlig redaktør: Jon Olav Andersen Daglig leder: Morten Linnerud

Grønnere med dunker Vårt lokale renovasjonsselskap legger om driften i disse dager. Det blir en del forandringer for de 32.000 husstandene som betjenes av selskapet som også har skiftet navn. Heretter utføres renovasjonen på samme måte både på Toten, Gjøvik og i Land. For en del blir det praktiske endringer. Forbedringer, velger vi å kalle det. Østre Toten har eksempelvis hatt egne dunker for innlevering av glass og metall hos den enkelte husholdning i noen år. Det har medført en dobling i mengden av metall og glass som gjenvinnes. Nå kommer den samme ordningen de andre ste- dene også. Vi håper virkelig at også de øvrige kommunene opp- lever at folk blir flinkere til å sor- tere og levere inn slikt avfall. Det blir iallfall veldig lettvint å tenke på dette, når den riktige dunken står rett utenfor døra. Vi antar at det er mange som har hoppet over å sette seg i bilen og kjøre et sted bare for å levere noen glassflasker eller hermetikkbok- ser. Selskapet er opptatt av at avfallet vårt skal ses på som en ressurs. Det er selvsagt helt rik- tig. For ikke mange år siden kvit- tet vi oss med søppel ved å grave det ned, alt handlet om å bli kvitt det som ble til overs. Det ligger utvilsomt mye rart under jorda, og mye av det kommer til å bli en utfordring etter hvert. Nå tenkes det helhetlig og grønt, og avfallet vårt blir behandlet som den ressursen det faktisk er. Det skal vi vite å sette pris på. Så får vi heller bære over med at det i forbin- delse med denne omleggingen blir enkelte praktiske utfordringer i noen uker. Miljøet vårt skal vi ha lenger enn som så. Litt for mye rør I dagens avis kan du lese om hva som har skjedd med Hammerstadelva etter at den ble lagt i rør under fylkesveg 33. Fisken er blitt borte i det som var ei god gyteelv. Noen ganger kan det bli litt for mye rør. Vi forutsetter at de ansvarlige ordner opp etter seg.

Drøye to uker før skole- start er det fortsatt mye som minner om en byg- geplass på Toten folke- høgskole. Når skolen starter 27. august, skal nemlig splitter nye inter- natrom stå klare. Den offisielle åpninga av den nyoppussa skolen er 23. august. Få dager senere ankommer de 90 ele- vene som skal bo og gå på skole på folkehøgskolen det kommende året. For første gang er det nemlig plass til 93 elever på skolen, for- delt på 48 rom. – Nå er vi klare for å komme i gang, med det helt nye internatet klart, sier rektor Live Hokstad. Totalrenovert Internatet er totalrenovert for før- ste gang siden bygningen ble opp- ført i 1968. Internatet er riktignok godt vedlikeholdt, men tida setter allikevel sitt preg. Derfor synes Hokstad det har vært godt å gjennomgå denne oppussinga. – Vi er veldig spente på åpninga. Det er viktig for oss å starte skoleåret så godt som mulig, sier Hokstad, som går løs på sitt sjuende år som rektor ved folke- høgskolen. Rommene er kraftig forbedret. Blant annet er det satt inn nye vinduer og isolasjon. I til- legg er det lagt inn fjernvarme. – Vi har hatt et veldig godt sam- arbeid med kommunen og Betonmast, som har bygget her. Ved utfordringer har vi kommet til hverandre og prøvd å løse det best mulig, og det har vært helt supert, sier Hokstad. Nytt skolekjøkken Totalrenovert er også skolekjøk- Marthe Ihle marthe@totens-blad.no Aud Ødegård viser stolt fram pelargoniaen sin, om hun ikke har lyst til å være med på bildet selv. På terrassen og i hagen utenfor det hvite huset på Lena bugner det av blomster. Det er tydelig at Ødegård har grønne fingre. Selve stoltheten står oppe på terrassen: En pelargo- nia, type «Dronning Ingrid». Den har hun fått mange tilbake- meldinger på. Planta er nemlig veldig stor, og måler omtrent to meter i dia- meter. Ødegård forteller at godt stell er hemmeligheten bak kjempe-planta.

Rektor Live Hokstad kan ønske velkommen til nyoppusset internat.

kenet, som er svært mye i bruk ved folkehøgskolen. Kosthold, tre- ning og helse er et linjefag ved skolen, og matlaging kommer også i flere varianter som valgfag. – Kosthold er noe vi er opptatt av. Og skal man lære noe om det, må man praktisere. Vi har et stort fokus på at det er viktig med rik- tig kosthold. Matfagene er også populære, og er noe vi får gode tilbakemeldinger på, forklarer rektoren.

Faktisk scorer også skolen høyt på landsbasis, mye på grunn av maten på skolen. Men folkehøgskolen arrangerer også kurs for beboerne i nærområ- det, og Hokstad har tanker om et matlagingskurs i nær framtid. – Jeg håper vi kan få det til

tene hadde allerede dukket opp da Totens Blad var på besøk . En av dem var Aidan Pilgrim (19) fra Saint Lucia i Karibien. Den karibiske jenta har gått ved skolen i to år tidligere, og snak- ker godt norsk. – Det har vært en fin opple- velse å gå her. Da jeg skulle komme hit til mitt første år, vis- ste jeg lite. Så kom jeg hit, og det ble helt magisk. Det er den beste opplevelsen jeg har hatt, sier Pilgrim. Både hun og Andreas Schjødt (21) har kommet tilbake til sko- len som stipendiater. – Det er et bra miljø med mange fine personer. Det er nok derfor mange av oss kommer tilbake, sier Pilgrim.

etterhvert, sier hun. Et magisk sted

Skolestart er kanskje fortsatt et par uker unna, men stipendia-

Aidan Pilgrim (19) og Andreas Schjødt (21) trivdes så godt som elever ved folkehøgskolen at de kommer tilbake som stipendiater dette skoleåret.

Steller pent med kjempe-pelargonia

Dødsfall Meldte dødsfall ved Gjøvik tingrett: Ingrid Foss, Østre Toten, født 1928, døde 27. juli. Einar Helgestad, Østre Toten, født 1925, døde 2. august. Kjell Slattum, Østre Toten, født 1949, døde 26. juli. Matlaging er viktig for alle på Toten folkehøgskole. Her blir det stekemuligheter, viser rektor Live Hokstad.

Denne pelargoni- aen har fått godt stell og har vokst seg veldig stor. (Foto: Marthe Ihle).

Totens Blad retter seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten.

Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfor- dres til å ta kontakt med redak- sjonen. Det er også anledning til å reise klage for Pressens Faglige Utvalg, Boks 46, Sentrum, 0101 Oslo,

– Den vil ha mye vann, og jeg gir den i tillegg gjødsel to ganger i uka, sier Ødegård. Den tidligere hjelpepleieren liker å pusle med blomster. – Denne har jeg nå gående på

andre sesongen. Jeg bevarte den i kjellerstua og pleier vanligvis å klippe ned pelargonier – men denne blomstret hele tida. Da måtte den tas vare på også i vin- ter, forklarer Ødegård.

Tlf. 22 40 50 40 pfu@presse.no

Made with FlippingBook Annual report