Onsdag 16. august 2017

3

• Onsdag 16. august 2017

Viktig båttilbud på tvers av Mjøsa

Parkgata blir stengt

Det er straks Lenamart’n, og i år blir det en liten forandring i sentrum. Lenaparken har fått lekeplass, og dermed blir det litt trangt for tivoliet. Derfor blir Parkgata tatt i bruk. – Den stenges helt, for her kommer tivolibilene til å stå, forteller Asbjørn Overn i Lena vel. Tivoliet kommer tidlig, så Parkgata stenges allerede fra søndag. Ellers er alt i rute til mart’n, lover Grethe Opsahl i handels- standsforeningen. – Vi har fortsatt plass til enda flere i olabilløpet, så det er bare å melde seg på, forsikrer hun. Hellbillies på Kapp Lørdag 19. august stopper tur- nébussen til Hellbillies ved Kapp Melkefabrikk. Hellbillies har turnert det meste av Norge i sommer, og arrangøren, 2830 Toten Livescene, har merket seg at det er med fullsatte konsertste- der og til gode kritikker. Det er verd å merke seg at med på bussen er det en ekte totning; Lars Christian Narum fra Eina. Hellbillies har spilt på Kapp flere ganger. – Vi er stolte over å ha fått bandet til Kapp igjen. De fremstår i år enda bedre og enda mer spillesugne enn noen gang. Bandets siste CD, «Søvnlaus», har blitt godt mot- tatt blant både gamle og nye fans, sier Terje Slettum, som er med på å arrangere konserten. Han forteller at Kapp har fått høy status blant norske artister: – Kapp blir regnet som en «nasjonal scene», hvor det er status å ha vært. For det første har Kapp en fantastisk belig- genhet helt nede ved Mjøsa, men kanskje det aller viktigste er det flotte publikumet Kapp har, sier Slettum. Oppvarmingsbandet denne kvelden er Nickles & Dimes, som har såpass mange andre jern i ilden at de ikke er enkle å få samlet. – Alle er opptatt med andre band og prosjekter, men lørdag står de altså på scenen på Kapp for å gjøre sin eneste store konsert i år.

I sommer har Mjøs- charter fraktet glade turister til perlene rundt Mjøsa. Sommerruta i ukedagene er det nå slutt på, men båten går fort- satt i helgene. Driver Mats Reinsby i Evjua Strandpark i Totenvika får ikke fullrost tilbudet. Båttilbudet fra Hamar og Gjøvik, via Helgøya, Atlungstad, Evjua og Skafferiet var et prøveprosjekt i fjor. Helt avgjørende – Vi synes tilbudet er veldig bra. Vi har jobbet mye med å få det til, og det er viktig for å få til ordentlig turisme rundt Mjøsa, mener Reinsby. Mjøscharter har kjørt nesten 1.900 personer med båten hittil i sommer, like mange som i hele fjor allerede. På sommerukene i uke 28, 29, 30, 31 har man frak- tet 800 personer. – Et slikt båttilbud er helt avgjørende for at Mjøsa skal blir en turistdestinasjon. Det er gan- ske store avstander. Det finnes mange gode tilbud, men det er for langt å kjøre bil. Med båt kan Torbjørn Aurvåg torbjorn@totens-blad.no

Driver Mats Reinsby i Evjua Strandpark i Totenvika synes Mjøsacharters sommerrute mellom Hamar, Gjøvik, Helgøya, Atlungstad, Evjua og Skafferiet er kjempeviktig for å få til ordentlig turisme rundt Mjøsa.

du besøke to-tre attraksjoner i løpet av en dag. Da er Mjøsa en attraksjon i seg selv, mener Reinsby. Mange aktiviteter Evjua Strandpark består av res- tauranten Viken II med plass til cirka 150 spisegjester og har båt-

fordring er at det må satses på dette tilbudet i et langsiktig per- spektiv, ihvertfall fem år. Det tar tid før et slikt tilbud slår rot, erfarer Reinsby. Tilbudet med sommerruta i ukedagene er over for i år. Lørdag og søndag går båten fra Gjøvik og Hamar på formidda- gen, og en av mange muligheter er å gå av i Evjua. Båten går til- bake om ettermiddagen. Men du må bestille plass på forhånd. – Turistruta er vi i reiselivet utrolig glade for. Samarbeid på tvers av kommune- og fylkes- grenser er positivt for sommer- gjestene våre, og ikke minst for aktørene rundt Mjøsa. Vi håper at mange flere blir oppmerk- somme på tilbudet og bruker det slik at det etter hvert blir enda bedre, sier markedssjef Heidi Gran i Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv.

plass til rundt 160 båter med 10 gjesteplasser rett utenfor restau- ranten. Campingplassen har 80 helårsplasser og opp mot 30 døgnplasser. I tillegg har de feriehuset Kapteinsboligen med ni sengeplasser. – Takket være Mjøscharters turistrute, som er innom oss hver dag, kan turistene komme inn her og spise i restauranten, rusle på gardsvegene i Totenvika, eller ta strandstien helt inn til Kapp om man ønsker det, forteller Reinsby. Evjua har også naturklatre- park, sandvolleyballbane, sand- kasser, husker, trampoliner og egen strand. I tillegg har også Skibladner anløp her fast hver søndag. – Båtanløpene er kjempevik- tige for oss. Vi har hatt bra med av- og påstigninger i sommer, sier Reinsby. Tenk langsiktig Til nå har det stort sett bare vært hamarsinger som har tatt båten, med få tilreisende fra Gjøvik. – Gjøvikfolk har ikke helt oppdaget tilbudet ennå, sier Reinsby. – Det er mange som ikke vet om oss. Min store opp-

Stipend til utenlandsstudenter Fredag ble det for 31. gang delt ut stipend fra Kjell Nordviks fond. Utdelingen fant sted på NTNU på Gjøvik, og tre studen- ter fikk tildelt stipend i forbin- delse med gjennomførte og pågå- ende studier i utlandet. En av disse var Kristian Thune (25) fra Eina. Odelsgutten fra Thune gård

har nå fullført mastergrad i øko- nomi ved NHH i Bergen, hvor siste semester ble gjennomført ved University of British Colombia i Vancouver i Canada. For dette ble han tildelt et stipend på 10.000 kroner. Mandag startet jobbkarrieren i et konsulentfirma i Oslo. De to andre stipendmottakerne var Nora Rønningen og Benedict Holden, begge 21 år og fra Gjøvik. De mottok henholdsvis 10.000 og 15.000 kroner hver. Kjell Nordvik (1921-2001) vokste opp på Gjøvik, men eta- blerte seg i USA hvor han opp- levde bedriftssuksess. Han hadde alltid et hjerte for hjembyen sin, og i 2000, ga han en gave på 1,6 millioner kroner til et fond. Dette

Fredag mottok Kristian Thune (25) fra Eina stipend fra Kjell Nordviks fond i forbindelse med utenlandsstudier. (Foto: Ragnhild Fladsrud).

!

"

#$

skulle bidra til støtte for ungdom fra Gjøvik-området for studier i høykompetansestudier i USA.

%

#$

&

'

" #$

(

$

Sommerrovegen 3, 2816 Gjøvik

Made with FlippingBook Annual report