Tabel TVF_Almere

Almere Organisatie

Interventie

Doelgroep

Doel

Frequentie

Setting

Een interactief, karaktervormend programma dat zich richt op preventie en vroege interventie. In het programma gaat om het bewustwording van je eigen LEGS (Lichaam, Emotie, Geestelijk en Sociaal).

Jongeren tussen 12 en 20 jaar. Het programma wordt afgestemd op verschillende leeftijdscategorieën.

• Bewustwording bij jongeren hoe ze omgaan met middelengebruik, wat voor invloed dit heeft op hun Lichamelijk, Emotioneel, Geestelijk en Sociaal welzijn. • Jongeren weerbaar te maken van gezonde keuzes op gebied van middelengebruik en de leefwereld van jongeren.

+/- 50 klassen x 25 tieners = 1250 tieners per jaar.

plekken waar jongeren zich verzamelen.

Terwille

reLEGS programma

Een preventief gezondheidsonderzoek (PGO) plaats door de jeugdverpleegkundige. Les 1: de leerlingen vullen een digitale vragenlijst in. Er worden vragen gesteld over de eigen gezondheid en leefstijl. Les 2: De jeugdverpleegkundige geven klassikaal informatie en wordt er aandacht besteed aan: een gezonde leefstijl voor jongeren - belangrijke gezondheidsitems voor jongeren - aandachtspunten die uit het klasprofiel naar voren zijn gekomen In overleg met de mentor en de leerlingen van de klas is het mogelijk om te kiezen voor een extra gastles. Tijdens deze gastles wordt dieper ingegaan op een gekozen onderwerp.

Leerlingen op het reguliere voortgezet onderwijs klas 2 en klas 4 van het VMBO/HAVO/VWO

Informatie geven over een gezonde leefstijl voor jongeren.

2 keer per jaar komt er een jeugdverpleeg- kundige langs in de klas.

Voortgezet onderwijs in Almere

GGD JGZ

Preventief gezondheidsonderzoek

Made with