Dorothé Pietersma - Sterk aan het werk

1  Weten wat je wilt

Opdracht 1.9 Werk in kleine groepjes. Niemand is perfect. Wat gaat bij jou soms niet goed? Als je weet en accepteert wat niet zo goed gaat, kun je het mis- schien veranderen. Praat erover met elkaar. Als je wilt, kun je voorbeel- den gebruiken uit de lijst hieronder:

 Ik voel me onzeker.  Ik ben verlegen.  Ik praat veel.  Ik ben gesloten.  Ik ben lui.

 Ik ben ongeduldig.  Ik ben langzaam.  Ik ben onrustig.  Ik ben ongedisciplineerd.

 Ik ben jaloers.  Ik ben slordig.

 Ik kan slecht luisteren.  Ik kan geen ‘nee’ zeggen.

 Ik ben  Ik kan

Opdracht 1.10 Schrijf drie dingen op die bij jou soms niet goed gaan.

1 2 3

Praat erover met elkaar: hoe kun je deze dingen veranderen?

18

Made with