Bijlage Voorliching Voortgezet Onderwijs

Gastles Relaties en Seksualiteit Door: GGD Flevoland, afdeling Jeugdgezondheidszorg

Voor Wie? Voor leerlingen van het regulier Voortgezet Onderwijs klas 2 en 4.

Groepsbijeenkomst

Wanneer? Tijdens het mentoruur in aanwezigheid van de mentor. Deze les wordt aangeboden na het klassikale Periodieke GezondheidsOnderzoek (PGO).

Wat wordt er besproken?  Hoe het lichaam functioneert in de puberteit.  Bewustmaking van seksualiteit en anticonceptie.  Voorkomen van soa en ongewenste zwangerschap.  Weerbaarheid.

Tijdens een interactieve les worden de leerlingen uitgenodigd met elkaar in discussie te gaan en informatie uit te wisselen.

Kosten Er zijn geen kosten aan verbonden.

Made with