מכון חרוב - דו"ח שנתי - 2015

3

.2015 אנו שמחים להציג לפניכם את דוח פעילות מכון חרוב לשנת

מכון חרוב הוא הגוף המוביל בישראל ומהמובילים בעולם בהכשרה בתחום של ילדים נפגעי התעללות והזנחה. המכון פועל להכשרת אנשי מקצוע, עובדי סמך מקצועיים, חוקרים, הורים וילדים בכל הקשור למניעה, לאיתור, לטיפול ולשיקום של ילדים נפגעי התעללות והזנחה - וכל אלה לצד חידוש והבנייה של ידע מקצועי מתקדם והפצתו בישראל ובעולם. אנשי מקצוע השתתפו בפועל בתכניות השנתיות והתקופתיות שערך 5,000- למעלה מ . , אם בפעילויות, אירועים, ימי עיון, כנסים וסדנאות חד-יומיים 2015 מכון חרוב בשנת אם בתכניות לימוד והשתלמויות בנות יומיים ויותר. במעגלים רחבים יותר נחשפו עוד עשרות אלפי אנשים לתכנים שצוינו, באמצעות מידע שהעבירו אלה שהוכשרו או השתתפו בפעילויות המכון, או באמצעות תכנים כתובים שמפיץ המכון במהלך הכנסים וההכשרות, וכן באמצעות התקשורת, המדיה ואתר האינטרנט של המכון. בדוח זה אנו סוקרים את עבודתנו ומקווים שתמצאו בו עניין. תוכלו למצוא בו מידע על מגוון הפעילויות שמכון חרוב יזם, פיתח, הפעיל והשתתף. כאשר בצד כל פעילות מצוין התקציב המשוער שלה. נשמח לתגובות ולרעיונות שעשויים לתרום לשיפור ולקידום פעילותינו למען שלומם ורווחתם של ילדים בסיכון.

בברכה,

פרופ' אשר בן-אריה מנכ"ל מכון חרוב

Made with