Onsdag 1. januar 2018

Utleie av forskalings- kassetter og stillas

RØISVOLD TRECON AS

Torunn Lister Bergsbakken i Øvre Torvgate (bildet) kvier seg for å gå ut vinters- tid. Hun lurer på hvor- for noen gårdeiere slipper unna med elen- dig fortausrydding vin- ter etter vinter. I politi- vedtektene står det at eier av hus eller grunn mot offentlig veg har en plikt til å rydde snø og is, samt strø når det er glatt på fortauet. Kommunen vedgår at de har for mange opp- gaver til at de klarer å følge opp manglende snørydding og strøing av fortau i byens gater. Onsdag 3. januar 2018 Nr. 1 • 17. årgang Ikke lett å ta seg fram om vinteren Foto: Ragnhild Fladsrud Foto: Torbjørn Aurvåg Tlf.: 61 18 52 50 www.bowling1.no

Nye biler skal lette situasjonen

Horisont Miljøpark IKS har nå tatt i bruk åtte av tolv nye reno- vasjonsbiler drevet med biogass. Utskiftinga av de gamle og «overmodne» bilene er kjærkom- men, og gir tro på bedre tider etter en krevende høst og vinter for renovasjonsselskapet. Plastavfall er blitt nedprioritert noen ganger. Side 7 Satser mer i Skjerven skog Gjøvik kommune har inn- gått avtale med grunneier om kjøp av resterende arealer som skal reguleres og opparbei- des for fremtidig industri i Skjerven skog. – Opparbeidelsen har høy prioritet, sier prosjektle- derne Christian Nordsjø og Steinar Dalen Korsaksel (bildet) i Gjøvik kommune. Side 5

Side 9

Foto: Torbjørn Aurvåg

gir

NYTT ÅR I NY BOLIG!

En enhet allerede solgt! PROSJEKTERT ENEBOLIG OG TOMANNSBOLIG, KORTERUDJORDET , Beste beliggenhet på Raufoss • Flotte sol-/utsiktsforhold

Julevarer –40%

Byggmester

• Sentrumsnært, rolig villaområde • Nærmeste nabo til barneskole

Kallerudlia 13, 2816 Gjøvik 61 10 93 40 t.j@haavark.no • systemhus.no

For nærmere informasjon: www.haavark.no / t.j@haavark.no / 974 72 277

GJØVIK • LENA • RAUFOSS

Lena - Tlf. 61 16 17 77

Nye Nissan LEAF SIMPLY AMAZING

Topp Auto har eksklusiv forhåndsvisning av nye Nissan LEAF 3. (i butikken) og 4. januar (stand på CC). Kom innom og få en sniktitt på bilen som blir ledende blant elbiler i tiden fremover. Helt nye Nissan LEAF har et kraftigere batteri, forbedret rekkevidde, og et nytt utseende. Nye Nissan LEAF er SIMPLY AMAZING. 100% elektrisk For mer informasjon, besøk nissan.toppauto.no

Topp Auto Gjøvik Strandgaten 16 Tlf. 61 13 31 00 www.toppauto.no

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online