Stod-sus oktober 2023

Bygdeboka i Stod Bygdebokarbeidet i Stod nærm er seg slutten, og det tredje og siste bindet (bind Vc) vil være klart til salg rundt 1. november i år. Dette bindet dekker nor dre og vestre del av bygda fra Skjevloa via Reitlo, Naustvolden, Lein, Fornes, Aksnes m.m. Boka vil på lik linje med tidligere bli distribuert for salg via lokale grendeselgere i bygda. I tillegg vil den bli lagt ut på Coop Marked Stod, bokhandlene på Steinkjer samt på Coop Marked Kvam. Vi vil også benytte oss av lokale selgere for å nå Stod-bygger som har flyttet til Steinkjer.

Med dette bindet avsluttes en viktig historisk dokumentasjon av folk og heimer i bygda fra rundt 1600-tallet og fram til i dag. Dette bokverket vil forhåpent ligvis være til glede for leserne i mange år framover, ikke bare for innbyggerne i Stod, men også for utflyttede stodbygger. Det vil bli laget et eget korrek turhefte som skal omfatte evt. feil som har oppstått i alle tre bindene, når det siste bindet har vært i omløp en stund. Bygdebokkomiteen vil med dette takke alle som på en eller annen måte har vært med på å bidra med stoff og bilder til bygde bokverket. En stor takk også til lag, foreninger og bedrifter som har bidratt økonomisk til bokver ket.

Hagetur på Solnes I høst ble jeg invitert på hagebesøk på Solnes, hos Gunhild og Brynjar Solnes. Solnesbukta har blitt en flott plass som mange bruker på sommeren for badeliv. Når vi kjører ned til parkeringa kan vi se en flott hage på høyre-siden. Du har kanskje kjørt forbi og sett hagen fra utsiden, men ikke vært inne i selve hagen. I hagen på haugen og rundt huset kan man se ekstremt masse rodo dendron. Det sies at den ikke trives i jord med mye kalk, men det har de motbevist på Solnes i alle fall. Det synes Brynjar er artig. På haugen nedenfor gården går det en fin sti gjennom rododendron, blomster og mange flotte trær og busker. Brynjar vokste opp på gården og har alltid likt å være fysisk aktivitet med arbeid på gården. Det var ikke en selvfølge at Brynjar skulle bli så glad i hagearbeid, for han har ikke holdt på så mye med det tidligere. Denne interessen blomstret opp i 2005 etter sykdom og helsep roblemer over lengre tid. Hagearbeidet har fungert som terapi. Når man starter på stien, kommer man til er rundt bord med utsikt over til Kvam. Dette bordet har en spesiell historie med seg. De kaller det for «Jakobs plass» oppkalt

etter kompisen til Brynjar, Jakob Kvam. Da de var ung dommer brukte de å treffes mye, og dette fortsatte i voksen alder. Benken har fått dette navnet fordi Brynjar brukte å sitte på denne ben ken og snakke med Jakob på telefon. Der har du utsikt rett over til Kvam der Jakob bod de, og nå ser man rett over til Kvam kirke hvor Jakob har sin siste hvileplass.

De siste årene har ikke krop pen fungert slik som Brynjar ønsker, og har godtatt at han ikke klarer å gjøre like mye fysisk i hagen. Da har det dukket opp en annen interesse, nemlig pyntegjenstander. Det dukker rett som det er opp nye figurer i ulike former som de kan sitte og se på. Har du lyst til å se hva denne hagen har å by på så er du nok hjertelig velkommen til å slå av en prat og ta en van dretur gjen nom hagen.

Takk for titten – gleder meg til å komme til sommeren når rododen dronen er i full blomst!

Nina

Made with FlippingBook - Online magazine maker