Stod-sus oktober 2023

Sunnan varebingo I mars 2020 var det 50 år siden det ble startet med varebingo i Sunnan Grendehus. I mange år ble det kjørt hele året minus jula og 17. mai. Nå kjører vi totalt 35 kvelder i året. Tar et langt opphold om sommeren og har i tillegg kuttet ut påska og Kr. Himmelfartsdag. Høsten 2022 ble det et lite underskudd, så da ble det vurdert å avslutte om det ikke gikk bedre i første halvdel av 2023. Heldigvis kom det flere spillere og med det gikk vi i pluss første halvår i 2023. Så nå er vi innstilt på å fortsette. Det er mange dugnadstimer som legges ned for å gjen nomføre en varebingo, styret for Sunnan Bingo vurderer fortløpende om noen av dugnadstimene kan reduseres uten at det går utover servicen til bingospillerne. Hver spillekveld er det 13 personer som er i sving fra 1 til 5 timer, totalt 37 dugnadstimer hver spillekveld (blir 455 vakter og 1295 dugnadstimer hvert år). I tillegg kommer baking, innkjøp av varer og føring av regnskap. Så en stor takk til alle som stiller opp. Til jul og sommer har vi ekstra trekning på 21-lapper med mange premier. OBS Steinkjer har nå i mange år sponset oss med en fruktkurv til denne trekningen. Gevinstene på varebingoen er både varer og pengepremier. Skjenningen og flatbrødet fra Røra bakeri er populære gevinster. Sunnan VIL og Sunnan Grendehus (som drifter bingoen) håper på flere år med drift. Med hilsen styret for Sunnan Bingo

Septemberkryssord 2023 Bjørn Tore Stene Løsning av kryssord

BARNEKRYSSORD SEPTEMBER 2023 Bjørn Tore Stene

Kryssord

1 B J

2 Ø R

3 D A

4 L

5 S V

6 A

7 E O

BARNEKRYSSORD

I 8 B E 11 L

R

1 F O

2 R

3 N

4 S

Æ R K

O P P S A P

E 6 S

9 R E

10 I

5 K

Æ

A

O

I

May-Britt Haugdahl vant fruktkurva til sommeren

12 E

13 U S

14 F

15 R A

7 L

8 P

U K

E

R

16 V A R

17 J U

18 V

9 T 12 E 16 L L 20 E

10 E

11 A

U

19 A S P

20 R Å

13 T 17 R

14 E

15 I

E

E

N

P 18 L

21 J A K

22 T

L A G

E 19 R

I

L

23 S O M L E E

L

E

D

D

U

24 E L G J

A K T

L

G

E

N

E

3/3

3/3

En gledens dag for Sunnan! Sunnan vel og idrettslag og Sunnan grendehus mottok den 2. oktober kr. 100 000,- fra Sparebankstiftelsen SMN. Av dette er det kr. 50 000,- til hvert av lagene. Dette er støtte til varmepumpe og vinduer i Trøin og scenegulv og maling av grendehuset. Vi takker så mye for midlene!

Jørn Håvard Wennes (leder Sunnan vel og idrettslag) og Elin Vikan Røsæg (leder Sunnan grendehus)

Made with FlippingBook - Online magazine maker