Stod-sus oktober 2023

Korpset marsjerer inn i skolen!

Torsdag 28.09 ble Binde skole, Steinkjer kulturskole og Binde skolekorps enige om å starte et prosjekt med 3. og 4. klasse ved Binde skole. Fra uka etter høstferien til jul skal hele klassen, på 17 elever, få undervisning i et korpsinstrument i musikktimene på fredagene. Dette synes vi er veldig stas. Her er det kulturskolen som står for undervisningen gratis og Gjensidige som har sponset klassesett i korps. Ungen får da spille ulike blåseinstru menter i 8-10 uker. 5 av ungen på trinnet er allerede med i aspirantkorpset, så de vil også få ekstra undervisning. Vi jobber samtidig med å få på plass trommeunder visning for 6. og 7. klasse. Dette skal finansieres av Binde skolekorps. Her jobbes det fortsatt med lærerressursene. De er totalt 25 stykker og de vil bli delt opp i puljer. Forhåpentligvis klarer vi å starte uka etter høstferien også her. Generelt mangler det lærere med kompetanse i praktiske fag, som musikk, forming og gym ved skolene. Disse to prosjektene vil teste om kulturskolen kan bidra til å løse musikkdelen av denne utfordringen. Forhåpentligvis får vi midler til å videreføre dette for elevene ved Binde skole neste år. Økonimisk utjevning Binde skolekorps ønsker å bidra til breddetilbud til bygdas barn med disse to prosjektene. I tillegg ønsker vi å jevne ut økonomiske ulikheter. Derfor sponser Binde skolekorps kulturskoleutdanningen til korpset medlem mer, slik at ingen betaler mer enn 800 kr i halvåret for kulturskolen. Til vanlig koster dette 2070. Så hver gang du panter eller støtter korpset på en eller annen måte, er du også med å bidrar til at flere kan få kulturskoletilbudet. I dag er 14 av 89 elever ved Binde med i kulturskolen.. I Steinkjer kommune er det 16% av elevene som er med i kulturskolen, vi ligger omtrent på snittet, men litt under.

Landskytterstevnet, spons og pant For å klare å gjennomføre alle planene våre i tillegg til korpstur, nye uniformer og instrumenter er vi avhengig av spons. Hele korpset var med å bestemme at vi skulle delta på dugnad på landskytterstevnet. Disse pengen går først til å jevne ut økonomiske ulikheter, altså betale kut lurskolehonorar og til vår andel av prosjektene i skolen. Vi håper derfor at flest mulig vil legge ned dugnadstimer for å løfte Stod musikalsk. Til gjengjeld kan vi garantere korps 17. mai. Vi har nå 15 unger i hovedkorpset og 5 aspiraner, men vi vil vokse mer. Om noen av firmaene, eller privatpersoner i bygda ønsker er det mulig å bli offentlig sponsor av kulturskole plasser i korpset. Da får man i gjengjeld korpsopptreden og korpssponsormerke på konserter. Korpset kan spille på ulike arrangement, i sommer spilte de i bryllup. Korps og musikkbygda Stod Korpset er også interessert i å få med flere voksne støttespillere. Det er også lov å bli med å spille sammen med barnet og dermed lære seg instrument,-du trenger ikke å kunne noe fra før. Da blir du «voksen-aspirant». Vi ønsker å være et tilbud til alle aldre. Vi vil at Stod etter hvert skal være kjent for et godt musikkmiljø. Videre søker korpset gitarister, bassister og trommiser som vil være med å spille sammen med oss. Vi har ,utenom under øving til 17.-mai, et bredt musikkspekter og spiller både Coldplay, James Bond tema og nå skal vi snart begynne å Metallica. Vi håper derfor flere musikere i alle aldre har lyst til å spille med oss, for å gjøre musik ken vår enda mer spennende. Vi garanterer kake, saft og kake i pausene. Inger Hovde

Kudulla ultras Kudulla ultras - hva er det? Det er den nye uoff isielle supportergrup pen i Kvam IL, Følling IL og Stod IL.

Spaserstokk

Spaserstokk som ble laget av russiske krigsfanger på Valøya i 1945. Denne har vært til pynt på Stod sykeheim. Dette var i bytte mot mat som bygdefolket hadde med til fangene. De laget også andre fine pyntegjen stander, som må sies å være bra når en tenker på verktøyet de hadde. Grunnen til at leiren, som hadde 210 fanger, ble bygd var at tyskerne manglet kull og i stedet måtte bruke ved som krigsfangene hugget i almenningen.

Navnet ble fundert på, ble naturligvis landet på Kudulla ultras. Kudulla etter det gamle navnet Kudulen som var brukt om Snåsavatnet. Ultras er en betegnelse på grup per av supportere, hovedsakelig innen fotball. På kamp tar vi med supporterflagg, noen maler kinnene blå, spiller musikk for god stemning osv. Det hender at stortromma er med på kamp. Dette er bare for gøy, og for lagbygging for store og små - ingen forpliktelser! Søk oss opp på facebook om du vil se mer!

Made with FlippingBook - Online magazine maker