BA Hand- & Hoekstukken

+1 gratis

BA600 serie Airmotor Standaard Airmotor met 4-gats Midwest aansluiting, snelheid tot 22.000 rpm in voorwaartse en achterwaartse richting, snelheidsbegrenzer en autoclaveerbaar.

1. BA603 Airmotor Art.nr.

2. BA614 Airmotor Art.nr.

Omschrijving

Code

Prijs

Omschrijving

Code

Prijs

€ 275,-

€ 470,-

43-4516 zonder spray/interne spray

BA603

32-4034 interne spray

BA614

Accessoires voor de BA100 Serie

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1. BA001 Art.nr. Omschrijving

4. BA005 Art.nr. Omschrijving

7. BA Wateraansluiting Art.nr. Omschrijving

Code Prijs BA001 € 50,-

Code Prijs 43-4521 Drukknop type hoekstukkop voor BA105 BA005 € 117,10

Code Prijs Wateraansluiting voor gehoekte handstukken C032701 € 7,25

43-4517 Latch type hoekstukkop voor BA101

2. BA002 Art.nr. Omschrijving

5. BA100 Art.nr. Omschrijving

8. BA Wateraansluiting Art.nr. Omschrijving

Code Prijs 43-4518 Screw-In type hoekstukkop voor BA102 BA002 € 42,90

Code Prijs BA100 € 59,-

Code Prijs 40-3680 Wateraansluiting voor rechte handstukken H019711 € 7,25

43-6431 Overbrenging 1:1 schacht

3. BA003 Art.nr. Omschrijving

6. BA100T Art.nr. Omschrijving

9. BA Mandrel Art.nr. Omschrijving

Code Prijs 43-4519 Snap-On type hoekstukkop voor BA103 BA003 € 46,80

Code Prijs 43-6432 Overbrenging 1:1 schacht, thermodesinfect. BA100T € 89,-

Code Prijs BA103 € 5,-

33-0142 Mandrel

Veluwezoom 16, 1327 AG Almere Hoenderkamp 18, 7812 VZ Emmen 036 53 58 601, info@henryschein.nl www.henryschein.nl

Dit iseenuitgavevanHenrySchein.Nietsvandezeuitgavemagwordenvermenigvuldigden/ofopenbaargemaaktzonderdeuitdrukkelijke toestemmingvanHenrySchein.HetcopyrightvandezeuitgaveberustuitsluitendbijHenrySchein.Aande inhoud van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Niettemin zijn wijzigingen in modellen, prijzen en specificaties en druk- en zetfouten voorbehouden. Henry Schein kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit ge- of misbruik van de inhoud. De genoemde prijzen zijn vrijblijvend in euro’s, netto en excl. BTW tenzij anders vermeld. Op al onze leveringen en diensten zijn de algemene leverings- en verkoopvoorwaarden van de VGT van toepassing zoals gedeponeerd bij de K.v.K. Utrecht onder nummer 40410718. Tevens zijn deze opgenomen in onze catalogus en op onze website. Een exemplaar wordt u op aanvraag kosteloos toegezonden. Alle aanbiedingen in deze uitgave zijn geldig tot en met 31 december 2013.

8

Made with