מועצה אזורית מטה אשר - עמותת הוותיק הגליל המערבי - חוברת מידע תשעו 2015-16