מועצה אזורית מטה אשר - עמותת הוותיק הגליל המערבי - חוברת מידע תשעו 2015-16

¦ž£

 ¥²¨

³®Ÿª §£¦Ÿ£¢Ÿ

£Ÿ¨£¦

´Ÿ¨ £ ž±Ÿ«¬´Ÿ

ž¦£ž± ´¥¨Ÿ´

±£´ŸŸž ´´Ÿ¨¬ £›²¬¨ ¦£¦œ

¯Ÿ¬£ ž¥²žŸ ²¨££ž°¦š £¦Ÿ¡¦

´Ÿ¡Ÿ²š ´Ÿ¨¡

§Ÿ£ ¥²¨ ±£´ŸŸ¦

§¡ ´£›

²³š žŸŸª

¬£¨ ´²›Ÿ¡ Ÿ ¬³´

Made with