Onsdag 11. januar 2017

Oljetanker fjernes Spredt avløp

Murmester Service AS Frank Bolsveen Tlf. 909 47 772

Alt innen mur-, puss- og flisarbeider

Onsdag 11. januar 2017 Nr. 2 • 16. årgang Armeen dropper matrekvisisjoner

Hamar større enn Gjøvik

Foto: Ragnhild Fladsrud Foto: Torbjørn Aurvåg

Nå har Hamar tatt steget forbi Gjøvik som den største bykom- munen rundt Mjøsa. – At Hamar nå er størst er midlertidig. Med NTNU har Gjøvik fått en skikke- lig vitamininnsprøytning som vil gi studentvekst og næringslivseta- bleringer framover, sier ordfører Bjørn Iddberg (bildet) offensivt. Side 3 Må utvide for tiende gang Roy Mathisen i ABM Reklame (bildet) merker at interessen for Skjerven skog er økende etter at Hunton bestemte seg for å bygge fabrikk på området. Reklamebedriften har hatt tilhold her siden 1985 og utvider nå for tiende gang. – Vi tenkte ekstremt langsiktig da vi slo oss til her, det gikk over 30 år før det tok av, smiler Mathisen. Side 10-11 Vi tømmer butikken! 70% Tømmesalg! Opptil RABATT 0

Karla Norbakken (bil- det), leder for Frelsesarmeen i Gjøvik, skrev i går ut matrekvisisjoner for aller siste gang. Heretter skal hjelpen gå mer direkte til bar- nefamilier, alenemø- dre og enslige. Frelsesarmeen vil nå forsøke å følge opp den enkelte bedre, og samarbeide med andre aktører. Så det blir hjelp å få, men på en annen måte. Behovet er stort. Til jul fikk Frelsesarmeen i Gjøvik 185 søknader om hjelp til mat, noe som er betydelig flere enn året før. Side 7

Foto: Torbjørn Aurvåg

2 for 1

Trenger du elektriker?

TOMTER SØKES!

Ta kontakt på tlf. 47 80 17 00

Gjøviks eldste elektroinstallatør

www.sentrum-installasjon.no Tlf. 61 13 86 80

boligpartner.no

Storgt. 8 Gjøvik • Tlf. 61 17 21 85

( # ) * +" &" , $ - ( .

Vi feirer 70 års jubileum i hele butikken!

!"# $"

%

&'$"!#' $"

G J Ø V I K E L E K T R I S K E Hunnsvn. 3, Gjøvik • Tlf 61 13 49 44

Følg oss på Facebook!

Made with