Factsheet Urk 2013

Urk

Deze factsheet van de afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Flevoland geeft inzicht in het gewicht en de psychosociale problemen van een groot deel van de jeugd (4-18 jaar) op Urk. Hierbij zijn gegevens gebruikt die de jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen in de periode 2008 tot en met 2013 verzamelden tijdens preventieve gezondheids- onderzoeken (PGO’s) in het reguliere onderwijs. Het gaat om PGO’s die plaatsvonden onder kinderen in groep 2 en 7 van het basisonderwijs (BO) en onder jongeren in klas 2 in het voortgezet onderwijs (VO). De onderzoeken in het speciaal onderwijs vinden op een andere leeftijd plaats. Daarom zijn de resultaten van die onderzoeken niet meegenomen. In 2013 zijn op Urk in totaal 1.251 kinderen uitgenodigd. Dit zijn 460 kinderen voor een onderzoek in groep 2; 509 kinderen in groep 7 en 282 jongeren in klas 2 in het voortgezet onderwijs.

Meer overgewicht in groep 2 10% van de kinderen op Urk heeft overgewicht 1% obesitas. Het percentage overgewicht op Urk is wat lager dan gemiddeld in Flevoland. Meer kinderen in groep 7 en klas 2 hebben overgewicht dan in groep 2.

Gewicht Urk 2013

Groep 2 Groep 7 Klas 2 VO

Totaal Urk Totaal Flevoland

Jeugdgezondheid 2013 Ondergewicht 13% 10%

10%

11% 78% 11%

8%

Normaal gewicht

81% 77% 73%

75% 17%

Overgewicht

6%*

13% 16%

* = Significant verschillend van andere schoolklassen (p<0.05)

Door afronding kan het voorkomen dat percentages niet op 100% uitkomen.

Made with