47384_forskningsetikk_nr4_18_web

Et magasin fra De nasjonale forskningsetiske komiteene NR. 4 • Desember 2018 • 18. årgang Forsknings etikk

Statistikk: Slik unngår du fallgruvene

Nå får barn samtykke selv

Vanskelig å være varsler

Sårbare eller vanlige samfunnsborgere?

Made with FlippingBook - Online catalogs