Onsdag 31. august 2016

Gratis taksjekk Oppland Tak og Fasade Tlf.: 917 41 474

VARMEPUMPER

ALLTID LAVE PRISER! Se tilbud: www.Bekkvangservice.no

Onsdag 31. august 2016 Nr. 30 • 15. årgang Vil ta tilbake utsikten til Mjøsa

Natre ansetter flere og utvider

Foto: Torbjørn Aurvåg Foto: Torbjørn Aurvåg Foto: Odd Martin hesjadalen Krukker

Markedsdirektør Ivan Samson- stuen, fabrikksjef Ståle Sagstuen og administrerende direktør Frode Henning Killi hos Natre Vinduer i Hunndalen, gleder seg til å ta i bruk ny lagerhall. Vindusprodu- senten har nå vokst seg ut av huset, og må ha mer plass. I disse dager søker Natre også etter flere ansatte. Side 5

Ønsker vann fra Ringsaker

– Det står dårlig til med reserve- vannforsyningen i Norge, også i Gjøvik. De fleste er på jakt etter mer vann, sier VA-sjef Asbjørn Tufto i Gjøvik kommune (bildet). Ringsaker skal bygge nytt vann- verk neste år i Moelv, og i den sammenheng har Gjøvik henvendt seg til nabokommunen for et mulig vannsamarbeid. Side 7 Vandring langs gamlegrensa Sporene etter den gamle grensa mellom Gjøvik og Aamodt (bildet) har lagt ned et grundig arbeid i forbindelse med registrering av grensesteinene. Nå blir det grensevandring. Side 8 TORKELIA Høy standard - Mjøsutsikt Nær marka - Solrikt Vardal finnes fortsatt. Bjørn

Foto: Torbjørn Aurvåg

– Store trær hører ikke hjemme i et boligfelt, mener Jan Helge Lundby på Kopperud. Han maner til kamp for utsikten mot Mjøsa i hele Gjøvik. Selv hadde han to lønnetrær i hagen som han tok ned. Lundby, som er styreleder i Engehaugen bortettslag, oppfordrer både privat-

personer, borettslag, bedrifter, og særlig kommu- nen til å hugge sine store trær som hindrer utsikt til både Mjøsa og sola. Kommunen opplyser at de dessverre ikke har ressurser til å følge opp friom- rådene slik de burde. Side 4

Trenger du elektriker?

STORT UTVALG I PLANTER OG MANGE GODE TILBUD!

Dekkbark

2016 6

!

250;

40% Div. trær 40%

40% 40%

Snakk med fagfolk

Åpent: kl. 9-17 (16)

Gjøviks eldste elektroinstallatør

www.sentrum-installasjon.no Tlf. 61 13 86 80

HAR DU NOE Å SELGE?

! " # $ % ' "$ '

&

(( )"

#*

"

& + &

' ((*

" *

RESERVERT

!$

&, & - "" .!

'

(

///*

'&*

.no Tlf: 47 80 17 00 boligpartner

Made with