Vejviseren 1919

V E JV IS E R FOR G jentofte kommune

Ordrup-Charlottenlund Bank Jægersborg Allé 31. Tlf. Ordrup 407 Kontortid 10—2 og 57a—7. Lørdag 10—2 G jentofte Afdeling: %| Gjen toftegade 24 Telt. Gjent. 185 — Kl. 10—2 og 6ÿiP-T. Lørdag 10—2 Skovshoved Afdeling: TegTgaardsvej 1 Telf. Ordr. 693 — Kl. 10—12 og 6—6. Lørdag 10—12

1919

1919

I n d s k u d forrentes med 4 pCt

UDGIVET AF SKATTEINSPEKTØR L. LARSEN

Vekseldiskontering, I Kassekredit, Laan paa Børspapirer, mod Pant eller Kaution, Byggelaan

(2 0 ^ AARGANG)

PRIS 5 KR.

Indløsning afKuponsogudtrukne Obligationer

Boxer udlejes for 15 Kr. Værdier modtages i Depot

KJØBENHAVN KOMMISSION HOS G. E C. GAD MARTIUS TRUELSENS BOGTRYKKERI

Made with