M3169.1611 - Välj rätt lås till ditt hem

ASSA ABLOY, is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience

Elektroniskt eller mekaniskt lås, låt dina behov och livsstil avgöra Låsen till våra bostäder har utvecklats mycket de senaste åren. Framförallt finns det två spår att välja, det digitala eller det mekaniska. Låt din livsstil avgöra vad som passar dig och din familj. Här får du en jämförelse för att underlätta ditt val.

ASSA Entré

Mekaniskt lås

Yale Doorman Digitalt lås

Hakregel

X X X X

Borrskyddat

Kan användas utan nyckel/nyckelbricka

X

Bortasäkert

X X X X X X X X X X

Flera designval

Barnvänligt

ASSA Entré

Alltid öppningsbart från utsidan

Kopieringsskyddade nycklar/nyckelbrickor

Styrning med smart phone Möjlighet till fjärrkontroll

X X

Enkel installation Automatisk låsning Tillfälligt tillträde Lika låsning dörr Lika låsning fönster Lika låsning hänglås Godkänt i klass 3

X X

X X

X X

X X

X X 5 3

Nycklar/nyckelbrickor som ingår

ASSA AB P.O. Box 371 SE-631 05 Eskilstuna Sweden Phone +46 (0)16 17 70 00 Fax +46 (0)16 17 70 40 Customer support:

Phone intl. +46 16 17 71 00 Phone nat. 0771 640 640 Fax +46 (0)16 17 73 72 e-mail: helpdesk.marknad@assaabloy.com www.assa.se

Yale Doorman

M3169.1611 Art.nr 702440

Made with