Onsdag 31. januar 2018

2

Onsdag 31. januar 2018 •

Skibladner fosser videre også i 2018

Uavhengig lokalavis for Toten-bygdene Ansvarlig redaktør: Jon Olav Andersen Daglig leder: Morten Linnerud

I skyggen ved Mjøsa

I første utgave på nyåret etterlys- te vi på lederplass hvor det blir av vestsida av Mjøsa i det nye Innlandet. Da var navnet kom- met opp som det eneste reelle forslaget. Så Innlandet blir det. Vi spurte imidlertid hvor Gjøvik og omegn er blitt av når det nye fyl- ket skal fordele funksjoner seg i mellom. Hamar og Lillehammer har fått alt, samme hvor godt det enn forsøkes bortforklart. Og Hamar har fått desidert mest. Det ser ut til at Gjøvik får beholde fylkesbibliotekfunksjo- nen, alt annet vil være upraktisk og ulogisk. I avtalen er det klart at biblioteket iallfall skal styres fra Oppland, men vi ser ikke hvordan det skal være mulig å flytte denne funksjonen til Lillehammer. Tidligere denne måneden har fylkestingene i Oppland og Hedmark sagt ja til avtalen som er blitt forhandlet fram om sammenslåingen. Noen røster hevet seg for å spørre som vi gjorde, hvor det blir av Gjøvik i denne prosessen, blant dem noen Venstre-politikere. De ble ikke hørt. Visjonen for sammenslåings- prosessen er «Nye utfordringer - større muligheter». For oss som bor i Vestoppland er det iallfall ingen tvil om at det blir nye utfor- dringer. Gjøvik og omegn kom- mer fullstendig i skyggen. Det er ikke første gang offentlige arbeidsplasser bare seiler raskt forbi og ender på Lillehammer eller Hamar. Selvsagt er det lite formålstjen- lig å gå i furtemodus, men vi må bare slå fast at det er vår tur neste gang statlige arbeidsplas- ser skal flyttes ut av Oslo. Ordførerne på Gjøvik og Toten har forsøkt å komme til orde før vedtaket var en realitet, men stemmene deres har blitt for spinkle. Til våren skal Stortinget formelt gå inn for Innlandet som navn, og det er også noen grenser som skal vurderes. Dessverre er nok dette neppe noe annet enn sandpåstrøing. Det vi allerede ser, er slik det blir. Så får vi trøste oss med at vestsida av Mjøsa iallfall slår Hamar-sida når det gjelder snø- mengde i vinter, om det ikke er så mye mer...

Interessen for å reise med Skibladner er fortsatt stor, sier markedssjef Eva Stø på Skibladnerkontoret.

Skibladner har fått stor oppmerksomhet de siste par årene. – Interessen for å reise med Skiblad- ner er fortsatt stor, sier markedssjef Eva Stø på Skibladnerkontoret. Stø har nylig kommet tilbake fra Reiselivsmessen 2018 på Telenor Arena. Messen hadde over 40.000 besøkende. Personlig kontakt – Vi delte ut 700 brosjyrer under messa og vi har fått bestillinger på spesifikke datoer, opplyser markedssjefen. Mens andre reiselivsaktører i Norge dropper messedeltakelse, Nasjonalforeningen for folke- helsen har satt i gang kampanjen «Demensvennlig samfunn» for å skape bedre kunnskap, forståelse og åpenhet rundt demens. Et mer demensvennlig sam- funn handler om å møte perso- ner med demens på en god måte. Gjennom at flere i sam- funnet kan litt mer om demens, blir det lettere å leve med syk- dommen. Østre Toten kommune og Nasjonalforeningen for folke- helsen har inngått en avtale for å legge til rette for at kommu- Torbjørn Aurvåg torbjorn@totens-blad.no

har Oplandske Damp- skibsselskap alltid vært med på Reiselivsmessa. – Det blir stadig færre norske aktører med på messa, men vi føler det er viktig med personlig kontakt fortsatt, erfarer Stø. Solide tall – Vi hadde en økning i antall pas- sasjerer på 11 prosent fra 2016 til 2017. Bare i ruta hadde vi en økning på over 30 prosent fra 2015, oppsummerer Stø og regis- trerer at over 22.000 passasjerer reiste med Mjøsas hvite svane i fjor. Omsetningen økte med 1,5 millioner kroner. – Dette er vi kjempefornøyd med. En omsetning på rundt 17 millioner fordelt på 16 uker er bra, mener markedssjefen 2015 var en litt dårlig sommer, i 2016 fikk Skibladner drahjelp nen skal arbeide for å bli mer demensvennlig I dag lever over 78.000 nord- menn med en demenssykdom, og mange av disse bor fortsatt hjemme. Mange med demens opplever isolasjon og ensomhet. Når samfunnet blir bedre tilret- telagt har personer med demens mulighet til å være mere aktive og selvhjulpne, og kan lettere fortsette å delta i lokalmiljøet. Kampanjen går ut på å spre kunnskap blant ansatte i ulike yrkesgrupper som for eksempel i butikker, banker, apotek og

av NRKs sommerbåt. – Vi fikk uttelling allerede i 2016, og folk er mye tidligere ute med bestilingene sine, både på cruisene, i ruta og charterbestil- linger. Det ser vi også i år, fortel- ler Stø. Populære cruise Flere arrangementer er allerede utsolgt foran årets seilingsse- song, blant annet de to akevitt- cruisene. Et tredje akevittcruise er nå satt opp. Av nyheter i årets sesong trekker Stø frem historisk reise til Mjøsas Ark på Kapp med en times omsving på museet. Det blir intimkonsert med Sondre Lerche 10. juni, og ølsafari med Espen Smith 26. mai og 2. juni. Selvsagt blir det mange gla’- jazzturer med totningene i Gosen. 2. september blir det transport om hva demens er, og hvordan gi god service til perso- ner med demens. Det kan bidra til at det blir lettere for personer med demens å utføre vanlige ansatte ved Vitusapotek Lena et kursopplegg om hvordan gi god service til personer med demens. Utover vinteren og våren vil flere arbeidsplasser delta på kurs for å lære mer om hvordan man best mulig kan møte perso- ner med demens. hverdagsaktiviteter. Nylig gjennomførte eksempelvis

heldagstur i Munchs fotspor på Løten, med Skibladner til Hamar og damplokomotiv til Ådalsbruk, videre buss til de forskjellig gårdene som knyttes til Munch samt en tur til Klevfoss museet med omvis- ning. Munch ble nemlig født i Løten, men bodde bare sitt før- ste år der. – Det ser ut til å bli en bra sesong. Vi har per dags dato et estimat på 16.000 passasjerer, som tilsvarer en dårlig sommer. De betyr at vi ligger bra an, opplyser Stø. Så da er det bare å se frem til 956 timer med seiling på Mjøsa, 8.530 nautiske mil, tilsvarende 40 prosent av en jordomseiling rundt ekvator. Det ser ut til at den gamle damen fortsatt seiler i en medgangsbølge. Dødsfall Meldte dødsfall ved Gjøvik tingrett: Tordis Marie Roland, Vestre Toten, født 1931, døde 16. januar. Kåre Nicolaysen, Østre Toten, født 1919, døde 10. januar. Torleif Arnfinn Røsåsen, Østre Toten, født 1935, døde 12. januar. Ragnhild Snoen, Østre Toten, født 1929, døde 9. januar. Petra Wiik, Østre Toten, født 1921, døde 4. januar.

Kurses i demensvennlig samfunn

Totens Blad retter seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten.

Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfor- dres til å ta kontakt med redak- sjonen. Det er også anledning til å reise klage for Pressens Faglige Utvalg, Boks 46, Sentrum, 0101 Oslo,

Tlf. 22 40 50 40 pfu@presse.no

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker