Onsdag 20. mars 2019

GJØVIK Amsrudvegen 2 2827 Hunndalen

KOM TIL LENA! Topp service og gratis parkering.

Tlf. 40 00 26 30

Lena handelsstand forening

Fliser - Bad - VVS - Gulv

Onsdag 20. mars 2019 Nr. 12 • 92. årgang – etablert 1928 Planer for hotell og 100 leiligheter En internasjonal arkitektkonkurranse skal være med å forme utviklingen av

Nå er det slutt på utslippene

Foto: Odd Martin Hesjadalen Foto: Ole Ludvig Rosenborg

Etter tre måneder med kloakk- utslipp i Mjøsa er det klart for å starte et provisorisk rensean- legg. Innkjøringsperioden er i gang, og om få dager vil rense- prosessen være på nivå som før brannen 18. desember. – Svært gledelig, sier vann- og avløps- sjef Elisabeth Harrang og kom- munalsjef Bjørn Bollum. Side 4 Taxfreebutikk i Skreifjella?

Raufoss sentrum i årene som kommer. Eiendomsutvikler Arnfinn Stråmyr (bildet) mener kon- kurransen gir tettste- det, eller byen som er foreslått, en unik mulighet. Gjennom selskapet Raufoss utvikling AS ønsker han å bygge 100 lei- ligheter og et smart- hotel på Brubakken- området. Han mener investeringene vil ligge på et sted mellom 250 og 450 millioner kroner. Side 3

Fire ministre har fått en noe uvanlig henvendelse fra Østre Toten. Hveem aquavitnytarlag har sendt dem et høytidelig brev, med kopi til ordføreren. Preses PerY. Steinsholt (bildet) og generalforsamlingen i laget foreslår å opprette et taxfree- utsalg ved Torvfesta i Skreifjella. Side 10 gir Aluminiumspersienner og rullgardiner - godt utvalg!

Foto: Ole Ludvig Rosenborg

Damenes Aften Gjøvik sentrum inviterer til

på alle vårens nyheter til dame! 18–21

Torsdag 21. MARS

249,-

Følg oss på Facebook!

18-21

3-i-1

L A M P E A V D E L I N G E N G J Ø V I K E L E K T R I S K E Hunnsvn. 3, Gjøvik • Tlf 61 13 49 44

Gjøvik • www.eurosko.com

. . . . . . . . . . . . Torsdag 21. mars

Kl. 18 Ballongdropp

med fine premier gitt av butikkene. Du kan også vinne gavekort fra senteret!

21.-23. MARS

Lørdag 23. mars . . . . . . . . . . . . . . . . . Kl. 11 Gratis ansiktsmaling

Kl. 12 Trylleshow

. . . . . . . . . . . .

FIMA

e å g yM

ee sdel

.ditll . Alig t

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online