4907016043

Kirken er restaureret flere gange. Den seneste større ændring skete til kirkens 100 års ju­ bilæum i 1961, hvor man blandt andet afsyrede næsten alt træværket, som oprindeligt havde været bemalet i en mørk brun egetræsådring. De gamle stolerækker blev erstattet af nye lyse egetræsbænke. Ved kirkens 125 års jubilæum i 1986 fornyedes løberen og gulv­ belægningen i koret med grønne tæpper Det nye blå an­ tependium, der dækker alter­ bordets forside, er vævet af Vibeke Gregers, og opsat ved denne restaurering. Når man træder ind i det smukke lyse kirkerum® , lægger man straks mærke til de lyst marmorerede piller der mødes i de gotiserende ribbehvælv, malet lyseblå og i koret udstyret med gyldne stjerner i overens­ stemmelse med bemalingen fra 1885. Endvidere ses de 10 lyse­ kroner der blev anskaffet i 1943.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker