ÆldeHandlingerAnledningBranden-V_1795

© c fc c

S ø t - g e t c * 1 1

0

a

i t

b l i

t t g e r ,

famt

S R i it b e ov etf

t og I

e % f b ø b e

ibUitbtbem f i b e t t S l b e b r a ttD c t t ben 5te 3 UttH 1795*

S o r 33en(trtb 09 ©anbijcb at fiam pe, 5It clffe boer oploft 09 gob, 53 e CibeubeS £'!«<$ei at DatiiDe, 55et »ære »or SJroberflFabé Job!

gemte S 5 inb»

^i øbenfj avn,

j 797. 1 )t>i @ 16 o f t i m u V 0pp.

Made with