ÆldeHandlingerAnledningBranden-V_1795

3 $7 i tb. Jjttebe fra 9 Dtfcfr, til 3 Oibfr. 1 Sftf. 05 paa cn tb. 9 Utg, fra 7 9iMr. til 11 5 ftatf, nu cr Oiugen fteget til 17 9 ftarf og .Jptteben ti* 4 9?b(r. 2 S 3 if, i &c tiltagenbe $rig$; Otygter* Røflen Jar ttcerct tøelftgnet, men meget vaitbfFelig i JpenjTfitttl bet uftabigeSSeirligt, og ben ftøtf falbenbe OJegn, faa Sanbrnanben Jat orbeibet mange SDage forgiems, Jøftet enbnu og ttanbfFelig fan faae hornet tørt i ftt Jpmts*

Made with