Onsdag 25. mai 2016

Gratis taksjekk Oppland Tak og Fasade Tlf.: 917 41 474

Alt innen isolerglass!

ØstreTotenv. 128, Gjøvik Tlf. 61 17 10 20

– etablert 1928

Onsdag 25. mai 2016 Nr. 21 • 89. årgang

Datateknologi inn i omsorgen

Historisk skriftfunn

Foto: Ragnhild Fladsrud

Har mor eller far fått medisinen og maten sin i dag? Fjellvoll bo- og servicesenter er blant de første i landet som tester ut en helt ny app (appli- kasjon) som gjør det enklere for pårørende å få vite hvordan det står til med sine kjære. Allerede nå er nettbrett aktivt i bruk på senteret. Ingrid Nettum (85) får hjelp av helsefagarbeider Aud Karin Huuse (bildet) til å finne fram 17. maibil- teknologien til mye selv, blant annet lese aviser, spille spill, høre på musikk eller snakke via Skype. Side 9 Nå er sommer- klærne på plass dene på nettbrettet. Beboerne kan bruke

Rina Nysethbakken i Mjøs- museet (bildet) bråvåknet da hun fant tre linjer med sirlig skrift, daterte 20de november 1838. Dette ga mye ny hver- dagskunnskap om amtmanns- familien på Stenberg. Side 5 På tide å stemme

Foto: Mina B. Sveen

Guri Bråthen, ordfører i Østre Toten (bildet) vil på det ster- keste anbefale alle å bruke stemmeretten sin når totning- ene skal uttale seg om kom- munesammenslåing. Selv vil hun ikke si hva hun mener. Side 2 og 4

Foto: Mina B. Sveen

Storgata i Gjøvik sentrum Lørdag 28. mai kl. 10–16 BRUKT- MARKED

Utfører profesjonell trefelling,

Velkommen!

stubbefresing, fliskutting og bortkjøring. Vi er fullforsikret. Telefon 41 43 41 83 / 92 24 92 23

Str. 42+

• Stubbefresing • Opprydding • Ansvarsforsikring

Storgata 23 - Gjøvik sentrum www.cinderella.no Tlf. 61 17 56 66

Krukkejord Planting i krukker og kasser!

Ta vare på bilen med understells- behandling! Døgnåpnen selvvaskehall Alle typer lakkskader

Millions Bells

Flotte Spanske margeritter

Gjøco Herregård Maximal 1098;

Yunik Woodcare Superdekk 14 år Yunik Woodcare ODB 10 år 870; 698;

49;

Str. 42-56

Bacopa

35;

39;

Snakk med fagfolk

Zizzi, Zhenzi m.fl.

300;

Åpent: Hverdager kl. 9-19 (17) Søndag kl.12-16

Mattisrudsvingen 9, 2827 Hunndalen Tlf: 970 74 233 www.poleringskongen.no

Lena

Tlf. 61 16 17 77

Raufoss 61 19 17 59

Made with