Broschyr_Utbildning_171031

Välkommen att kontakta oss.

Bra brandskyddsutrustning, fina rutinbeskrivningar och brandskyddsregler kommer inte till sin rätt om inte medarbetarna har rätt kunskap och information. Kompetenta och utbildade medarbetare är nyckeln till ett bra brandskydd. Våra utbildningar ger grundläggande kunskaper som syftar till ökad medvetenhet och handlingsberedskap. En utbildning i brandskydd och säkerhet är en värdefull investering.

Välkommen att kontakta oss för mer information på tel 08-506 405 00 eller brandskydd@dafo.se.

Dafo Brand AB l Vindkraftsvägen 8 l Box 683 l 135 26 Tyresö l Tel 08-506 405 00 l Fax 08-506 405 99 l info@dafo.se l www.dafo.se

Made with FlippingBook - Online catalogs