Matematik nr 8-2017_Web

Nr. 8 • 2017 • 45. årgang

• Julekalender • Lyv med matematik • Fremtiden for de matematiske kompetencer i matematikundervisningen

Made with FlippingBook Online document