אינפיניטי בית השקעות - מהון להון - מגזין פיננסי מקצועי -נובמבר דצמבר 2016