Flemovo Lelystad 2015

FLEMOVO 2014/2015 Lelystad

Heeft overgewicht: Klas 2 19% Klas 4 20%

Vindt het leuk op school: Klas 2 48% Klas 4 35%

Ervaart goede gezondheid: Klas 2 77% Klas 4 76%

Doet aan beweging: Klas 2 82% Klas 4 78%

Iets gedaan onder groepsdruk: Klas 2 18% Klas 4 22%

40%

Gebruikt energydrink: Klas 2 17% Klas 4 22%

Heeft ooit gerookt: Klas 2 15% Klas 4 29%

Heeft alcohol gedronken: Klas 2 11% Klas 4 37%

Heeft seks gehad: Klas 2 4% Klas 4 28%

Hoort suizen/piepen: Klas 2 13% Klas 4 9%

O pvallend in L elystad I nleiding

A lgemene kenmerken +

Bronnen Methode Colofon

Made with