K0118 Verzorgende en verpleegtechnische handelingen Examen

Niveau: 3 en 4

Cohort:

Examenkandidaat:

Studentnummer:

Keuzedeel

Verzorgende en verpleegtechnische handelingen

Opdracht

Het examen van dit keuzedeel voer je uit in de complexiteit van de dagelijkse beroepspraktijk.  Dat betekent dat je: ● observeert en signaleert continu veranderingen in de gezondheidstoestand en het welbevinden van de cliënt en controleert zo nodig de vitale functies ● de cliënt en naastbetrokkenen begeleidt bij de verwerking en hantering van de gevolgen van ziekte, beperking of behandeling. ● evalueert en rapporteert , periodiek en aan het einde van het zorgtraject, de zorgverlening met alle betrokkenen Daarnaast voer je verpleegtechnische handelingen uit. In het ontwikkelgerichte deel van je opleiding heb je de verpleegtechnische en voorbehouden verpleegtechnische handelingen (zie bijlage) geoefend en uitgevoerd. Laat op een aantal willekeurig gekozen handelingen zien dat je werkt volgens de bekwaamheidseisen, veiligheidsregels en -voorschriften en wettelijke richtlijnen, zoals de wet BIG en voorzie in een controlesysteem. Je controleert de gezondheidssituatie en psychische gesteldheid van de zorgvrager. Je creëert de voorwaarden waaronder je de handelingen uitvoert en neemt angst en onzekerheid bij de zorgvrager weg.

Resultaat

Je hebt de verpleegtechnische handelingen op een bekwame en professionele manier uitgevoerd volgens de geldende protocollen, wet- en regelgeving en richtlijnen van de organisatie.

Beoordelings- vorm

Gedragsobservatie

Bewijsstukken

● Volledig ingevuld en ondertekend beoordelingsformulier (Examinator)

pag 1 van 3

paraaf

Examen niveau 3 en 4

Made with FlippingBook HTML5