אינפיניטי בית השקעות - מהון להון - מגזין פיננסי מקצועי - מרץ 2017