S_VorFrelsersKirkeIKjøbenhavn_1896

VORFRELSERS KIRKE I KJØBENHAVN.

T E X T E N A F O . N I E L S E N O G P . K Ø B K E . V

TEGN ING ERN E AF

IA G D A H L N I E L S E N OG TH O R V A LD JØ R G E N S E N .

UDGIVET AF KIRKENS BESTYRELSE MED UNDERSTØTTELSE AF CARLSBERG-FONDET.

K J Ø B E N H A V N .

I KOMM ISSION HOS U N IV E R S IT E T S B O G H A N D L E R G. E. C. GAD.

THIELES BOGTRYKKERI.

1896.

Made with