Gewoon in Amsterdam West

Onderzoek in Amsterdam- West • Leren over participatie in vier praktijken :

Bijzonder gewoon ! gebiedsgericht werken in de netwerksamenleving

• Buurt Praktijk Team • Spaarndammerburen • Moestuinen Landlust • Bos- en Lommerplantsoen

Dr. M. van der Steen Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) ! @martijnvdsteen

Wat lukt er? Waarom lukt het? Hoe brengen we dat verder?

Achtergrond: het speelveld van gebiedsgericht werken

Made with