האגודה למלחמה בסרטן - במה - גיליון מס' 22 - ינואר 2018

שנה רוש מובילה יוזמות מגוונות לרווחת החולים. 15 מזה הפעילויות תורמות לשיפור איכות החיים ומאפשרות רגעי נחת במהלך ההתמודדות עם המחלה.

www.roche-moshita-yad.co.il

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker