2014-scw-e1

Examen 1 Plan van aanpak voor activiteiten opstellen Kerntaak/Kerntaken

1 Opstellen van een plan van aanpak

Nr

Werkproces

Competenties

1.1 Inventariseert de vraag naar sociaal-cultureel werk

F - Ethisch en integer handelen N - Onderzoeken R - Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten E - Samenwerken en overleggen J - Formuleren en rapporteren M - Analyseren Q - Plannen en organiseren R - Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten Y - Bedrijfsmatig handelen

1.2 Maakt een plan van aanpak voor projecten of activiteiten

Typering van dit examen De sociaal-cultureel werker is duidelijk aanwezig in zijn werkgebied. Hij presenteert zich op een actieve manier om zodoende laagdrempelig contact met doelgroepen te krijgen. Hij verzamelt informatie over en in zijn werkgebied om zich een beeld te vormen van de vraag naar sociaal-cultureel werk. Hij analyseert de verzamelde gegevens in samenwerking met het team binnen zijn organisatie en met partijen buiten de organisatie. Op basis van de analyse zet hij de mogelijkheden op een rij voor het beantwoorden van de vraag naar sociaal-cultureel werk en werkt deze uit in een plan van aanpak. De moeilijkheidsgraad

Context complex

Sturing

Verantwoordelijkheid

zelfstandig

uitvoeren van het eigen takenpakket

Stichting Consortium Beroepsonderwijs Z&W serie 2014-2 Opleiding Sociaal cultureel werker Examencode 2014-scw-e1

2

Made with