S_DenDanskeArmesUniformer

EMBEDSMÆND.

KRI GSMI N I STERI ELLE

1880 . Læ^e.

1849 . Læ£e.

1791 . Læ é e .

1822 . Laege.

Intendant.

Auditeur.

Intendant.

Aud iteur.

Intendant.

Auditeur.

Intendant.

Auditeur,

Viggo Möller 5 Stentr. Kjijbenhavn.

Samlet af VaId.

KnudGamborg del.

Made with