Kraks Vejviser 1930 Handelsregister

KRAKS

VEJVISER 1930 161. AARGANG • KRAK 68. AARGANG

2 . B I N D K R A K 8 H A N D E L S K A L E N D E R FO R D A NM A RK Eksport-Kalender. Bestemmelser og Takster • Firma-Register. Fag-Register • Island • Udlandet.

KRAK

UDGIVER: KRAKS LEGAT N Y T O R V 17 K JØ B E N H A V N K. TELEFON CENTRAL 308 Trykt hos 0. C. Olsen & Co.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker