Catalogus 2017 - Sociale studies

Inhoud

Nieuw & herzien

04 05 16 19 21 23

Reflectie & SLB

23 24 24 27 30 31

Social work Pedagogiek Psychologie Sociologie

Sociaal ondernemen Organisatie en beleid Praktijkonderzoek

Vaardigheden

Filosofie & Geschiedenis

Algemene voorwaarden

Beste docent,

Weet je dat bij veel van onze uitgaven docenten- en online studiemateriaal beschikbaar is?

Als gevolg van grote veranderingen in het sociale do- mein, zullen er bij hogere sociale studies aanpassingen in het curriculum plaatsvinden. Daarbij past nieuw stu- diemateriaal ontwikkeld voor en door docenten én het werkveld. Wij werken graag met je samen om jou en je collega’s ook in de toekomst van materiaal te kunnen voorzien. Heb je vragen over uitgaven of ideeën voor nieuw lesma- teriaal, aarzel dan niet om contact op te nemen.

Met vriendelijke groet, Uitgeverij Coutinho

Michel van de Graaf Uitgever

Uitgeverij Coutinho is een zelfstandige uitgeverij die in 1976 werd opgericht door Dick Coutinho en staat sinds enkele jaren onder leiding van Nynke Coutinho. In veertig jaar is het bedrijf uitgegroeid tot een middelgrote educatieve uitgeverij met een breed aan- bod aan leermiddelen voor het hoger onderwijs en het volwassenenonderwijs. Uitgeverij Coutinho maakt zich sterk voor goed onderwijs. We geloven dat zorgvuldig uitgegeven en didactisch sterk onderwijsmateriaal daaraan kan bijdragen. Dit betekent dat we docenten met onze uitgaven optimaal willen ondersteunen bij de voorbereiding en uitvoering van hun lessen, waarbij we ruimte laten voor de eigen invulling van de lespraktijk. Studenten bieden we hoogwaardig studiemateriaal waarmee ze zich goed kunnen voorbereiden op hun tentamens en onderzoek. We houden daarbij technologi- sche, digitale en didactische ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.

2

3

Made with