מועצה אזורית חבל מודיעין - קול הגמלאי - גיליון 8

מועצה אזורית חבל מודיעין אגף חברה וקהילה

ספטמבר 2016

גיליון מס' 8 –

ספטמבר 2016

וק ל הגמלאי

קול קורא לו ו תיקי חבל מודיעין

מגזים

מגזין וותיקי חבל מודיעין

טובה שנה

שנת

וותיקים ובני משפחות יקרים

שנה חדשה בפתח, אנו מאחלים לכם וליקירכם שנה טובה, שנה של הצלחה, שנה של יצירה ופעיל , ות שנה של פריחה, ש מחה ואחווה עם המשפחה. ו מי ייתן נזכה לשנת שלום ושלווה. חג שמח בריאות ואריכות חיים. שיפה ושונה תהא השנה אשר מתחילה לה היום .

בכבוד רב ,

ן שמעון סוס

דר' רונית לב

ראש המועצה

מנהלת אגף חברה וקהילה

בגיליון: סיפורה של תמר (גמר) מעטוף ממושב ברקת שבנה הבכור שלמה נחטף והוא בן 20 יום בלבד. 66 שנים אחרי תמ ר כואבת את הכאב ומספרת איך הגעגועים לא מרפים במהלך השנים .

עריכה: רחל יונה עיצוב: סיגי מנצור חברי מערכת: אדי דליות, רונית לב, איריס דליות, עילית ברין, רחל יונה . טלפון: 9722890 -03 דוא"ל: Region.Muni.il - Shil@Modiin שותפים לכתיבה: הרב מאיר אליאב ונציגי וותיקי חבל מודיעי ן

1

Made with