Kursiv nr 4 - 2015 Sykehuset i Vestfold

Nr. 4 – 2015 kur SiV INTERNAVIS FOR ANSATTE VED SYKEHUSET I VESTFOLD

Trening som behandlingsmetode Ny forskning:

Side 10-11

NYTT STRÅLESENTER I løpet av høsten skal Helse Sør-Øst ta en avgjørelse om hvor i sykehusområdet Vestfold-Telemark et nytt stråleterapi- senter skal ligge. Side 6-7

FRA ADDIS ABEBA TIL TØNSBERG For første gang skal to kvinnelige bioingeniører hospitere ved SiV. Les om deres opplevelser så langt. Side 8-9

Made with