Onsdag 30. mars 2016

Trondheimsvn. 83, 2825 Gjøvik Tlf.: 61 18 52 50 Tlf.: 61 18 52 50 www.bowling1.no Tlf. 61 17 09 11 www.lekeland1.no

Tlf.: 61 18 52 50 www.bowling1.no

Onsdag 30. mars 2016 Nr. 13 • 15. årgang Tennvæskefunn etter brannen

Bussene skal styre lyskryss

Foto: Torbjørn Aurvåg Foto: Torbjørn Aurvåg

Bussene i Gjøvik skal slippe å vente på grønt lys. Det planleg- ges nå lyskrysstyring i inn- og utkjøringene på Gjøvik skyssta- sjon, Gjøvik gård og Østre/Vestre Totenveg. Dette for å få bussene raskest mulig gjennom byen. Side 5

Stian (14) har gått til filmen

8. april filmdebuterer hunndalsgut- ten Stian Håkonsen Hatterud (bil- det) som pøbel i filmen «Grand Hotel». Scenene foregår i garasjen på Grand Hotel i Oslo, blant annet sammen med Atle Antonsen. Stian har en liten rolle, men scenen er betydningsfull. Norgespremieren markeres på Gjøvik kino. Siste side Utdanning i bygningsvern Til høsten starter utdanningen «Innføring i bygningsvern» på Gjøvik. Fagskolen Innlandet har opplevd stor suksess med utdan- ningen på Røros og utvider tilbu- det. Arne Høy ved Fagskolen Innlandet (bildet) håper på fullteg- net klasse i Gjøviks første året. Side 3 Satser videre i sentrum

Foto:Henrik Hornnæss Foto: Thea Romsås

Foto: Torbjørn Aurvåg

gapahuken nå er borte. Det som har skjedd er vel- dig trist, sier undervisningsinspektør Tore Ellef Opjordsmoen på Kopperud skole (bildet). Gapahuken benyttes også flittig av barnehager og folk i nærområdet. Side 8

Politiet har sikret seg flere spor etter gapahukbran- nen på Kopperud forrige tirsdag. Blant annet er det funnet en tennvæskeflaske. Det er andre gang at den fine miljøgapahuken til Kopperud skole har brent ned. – Gapahuken er mye brukt, sommer som vinter. Det er mange barn som er lei seg for at

Ta vare på bilen med understells- behandling! Døgnåpnen selvvaskehall Alle typer lakkskader

Vårens nyheter er på plass!

Butinox 3-i-1 Stue-gang-sov. 189; Gulvbelegg Laminatgulv Noe ledig kapasitet for gulvlegging. 198,- 98,-

Frisør Linn Landgraff (til ven- stre) har tatt med seg negletera- peut Yairene Gomez Sveen til nye lokaler i Sommerfeldts gate. Etter 13 år med mye flytting, kan Landgraff endelig satse videre i Gjøvik sentrum i lokaler hun eier selv. Side 4

Velkommen!

Mattisrudsvingen 9, 2827 Hunndalen Tlf: 970 74 233 www.poleringskongen.no

Storgata 23 - Gjøvik sentrum www.cinderella.no Tlf. 61 17 56 66

Lena

Tlf. 61 16 17 77

Made with